Om oss

Vår målgrupp

Vuxna män och kvinnor som har någon form av psykiatrisk diagnos eller närliggande social problematik.
Steget tar ej emot personer som befinner sig i aktivt missbruk av alkohol eller narkotika.

Syfte/mål med boendet

Vi arbetar med funktionshöjande insatser som syftar till att den enskilde skall få bättre förutsättningar att så ssmåningom klara ett mer självständigt boende.
​​​​​​​Målet är att tillägna sig såväl sociala som praktiska färdigheter för att så småningom klara ett eget boende eller ett boende med mindre direkt personalstöd. På Steget tränas man sig att "vara granne", samarbeta och umgås med andra. ADL-träning utifrån individuella behov. Boendetid brukar vanligen vara mellan ett halvår till ett år, men både kortare och längre boendetid förekommer.