Personal

Personalgruppen

Består av 9 personer mellan 30 - 61 år med långvarig erfarenhet från såväl den psykiatriska vården som socialtjänsten.
Vi har jämn könsfördelning i personalgruppen

Personaltäthet

På dagtid finns alltid mellan 2-3 behandlingsassistenter i tjänst.  På natten finns alltid 1 personal i vaken tjänstgöring för att kunna möta de behov av samtal eller sällskap som kan uppkomma.

Sjuksköterska

Vår sjuksköterska har ansvar för att mediciner hanteras på riktigt sätt. Inga receptbelagda mediciner tillåts på rummen utan hålls inslåsta i ett medicinskåp. Delegerad personal delar sedan medicin enligt ordination.